Binnen één week live met uw eigen online leerplatform

Kennisborging | Kwaliteitsverbetering

Mensen blijven uitdagen 

In tijden van thuiswerken leent een online opleidingsportal zich goed voor het trainen van mensen op afstand. Middels een online platform koppelen we eenvoudig en snel uw inhouse content aan opleidingsmodules waarmee u uw medewerkers kunt uitdagen en trainen. Hiermee zorgt u er niet alleen voor dat kennis wordt overgedragen, maar ook dat deze middels een opleidingscyclus eenvoudig met regelmaat wordt herhaalt zodat kennis op langere termijn wordt geborgd.

Speel direct in op de steeds veranderende markt

We leven tegenwoordig in een snel veranderende markt. Deze wijzigingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving of onverwachte gebeurtenissen als het Covid-19 virus, vragen om snelle adoptie van nieuwe werkwijzen bij medewerkers. Met SMARTEE zet u deze informatie zelf direct om in opleidingsmodules en zorgt u ervoor dat deze kennis goed wordt opgenomen binnen de organisatie. Zo bent u zelf in staat de regie te houden over de effecten van een snel veranderende markt en in staat kennis over te dragen en te monitoren binnen uw gehele organisatie op afstand.

Onze aanpak

Met onze best practice maakt u zelf snel en gebruiksvriendelijk online trainingen die direct in te zetten zijn. Door uw inhouse content te koppelen aan opleidingsmodules ontwikkelt u zelf eenvoudig nieuwe online trainingen. Door bijvoorbeeld beleidsstukken, protocollen of andere belangrijke informatie die reeds aanwezig zijn op bijvoorbeeld uw Microsoft SharePoint omgeving (uw online documentbibliotheek) te koppelen aan uw online training en daar vervolgens vragen aan te koppelen kunt u eenvoudig mensen trainen en monitoren of de kennis goed is overgekomen. 

 

Succes

In het praktijkvoorbeeld hieronder leest u hoe één van onze klanten succesvol van start is gegaan met de opleidingsportal SMARTEE:

Door de huidige thuiswerkmaatregelen vanwege het Covid-19 virus kreeg onze klant te maken met 300+ medewerkers die van de een op de andere dag thuis moeten werken. Naast het inrichten van thuiswerkplekken, speelde de organisatie direct op de situatie in door alle medewerkers te voorzien van een persoonlijk online opleidingsdashboard. Met trainingen gericht op reeds bestaande beleidsstukken en protocollen om zo de kennis over te brengen en dus ook de kwaliteit van de dienstverlening en veiligheid te verbeteren. Daarnaast ontwikkelde deze organisatie zelf direct online trainingen om ook alle medewerkers op een uniforme wijze (op afstand) te trainen hoe om te gaan met de nieuwe werkwijzen die zijn ontstaan door het Covid-19 virus.

Implementatieplan & opleidingscyclus

Middels ons implementatieplan wisten we het volgende te realiseren:

  • Binnen één week live met acht online (maatwerk) trainingen
  • In week twee zijn alle 300+ voorzien van een eigen online opleidingsdashboard en van start gegaan met trainen
  • Binnen vier weken zijn er 2000+ online trainingen succesvol afgerond door alle eindgebruikers
  • De organisatie is in staat om nu zelf online trainingen te ontwikkelen en direct in te zetten

DEMO

Ook uw organisatie snel van start laten gaan met eigen online bedrijfstrainingen? Of 14 dagen SmartEE uitproberen met 4 collega's in een demo omgeving? Neem dan contact op met onze SmartEE Consultant Tom van den Oord.

Top