Kresco verzorgt innovatieve digitalisering bij de landelijke Betonvereniging

17 april 2019 | Kresco en de landelijke Betonvereniging hebben de handen ineengeslagen en werken samen aan een digitale transformatie bij de Betonvereniging. Dit zal organisatiebreed gaan zorgen voor hogere efficiëntie. Het project is uniek in zijn soort vanwege de implementatie van Microsoft 365, SharePoint, Dynamics 365 Business Central én model-driven PowerApps. Niet alleen voor Kresco, maar ook regionaal gezien is deze digitalisering uitzonderlijk innovatief te noemen. Kresco bundelt voor dit project haar krachten met kennispartner QBS group.

De wens tot meer efficiëntie

De landelijke Betonvereniging bestaat al ruim 90 jaar en is de verbindende factor tussen overheden, adviseurs, aannemers en kennisinstituten. De vereniging heeft als doel om het verantwoord gebruik van beton te bevorderen. Dit gebeurt door middel van kennisdeling met alle stakeholders die bij bouwprocessen betrokken zijn. De Betonvereniging biedt technische praktijkopleidingen aan op mbo, hbo en Masterniveau. Bovendien worden regelmatig seminars en congressen georganiseerd. Om haar dienstverlening te verbeteren en de efficiëntie te verhogen, wenste de Betonvereniging haar processen te automatiseren. In samenwerking met Kresco is hiervoor een digitale transformatiestrategie uitgewerkt.

Werken in de Cloud

De eerste fase, die reeds succesvol is afgerond, betrof de implementatie van Microsoft 365 e-mail en de SharePoint functionaliteit. Dit vormde de basis voor verdere automatisering en faciliteert werken in de Cloud, waardoor efficiënter wordt (samen)gewerkt: bestanden kunnen worden gedeeld en er kan realtime kan worden samenwerkt in documenten. De daaropvolgende fase, die is gestart in maart 2019, betreft het vervangen van het huidige ERP-systeem door Dynamics 365 Business Central: ERP-software in de Cloud die geïntegreerd wordt met Microsoft 365. Dynamics 365 Business Central is webbased, flexibel en schaalbaar, waardoor deze software perfect aansluit bij de wensen van de Betonvereniging.

Model-driven PowerApps

De laatste fase (maart t/m juli 2019) maakt de digitale transitie compleet en betreft de uitbreiding op basis van het PowerApps Platform, ofwel model-driven apps. Met dit (Microsoft) platform worden applicaties volledig op maat geconfigureerd, zodat specifieke organisatieprocessen worden gestroomlijnd. In dit geval wordt het platform gebruikt om alle processen rondom opleidingen en seminars te automatiseren voor zowel de Betonvereniging als voor haar docenten, cursisten en leden. Deze processen zijn momenteel tijdrovend: inschrijvingen worden handmatig behandeld en ingeboekt, cursusmateriaal en aanwezigheidslijsten worden handmatig verwerkt, etc. De kostbare tijd die met deze automatisering wordt bespaard kan besteed worden aan het creëren van waarde door innovatie van het opleidingsaanbod en de onderwijsvormen. Denk bijvoorbeeld aan een digitale leeromgeving en blended learning.

Klaar voor de toekomst

De digitale transitie bij de Betonvereniging is uniek te noemen vanwege de integratieve aanpak. Waar veel bedrijven ervoor kiezen om enkele bedrijfsprocessen te automatiseren met SharePoint en/of Business Central, bevat dit project een complete aanpak. En wat de toekomst betreft? Zo hard beton is, zo flexibel en schaalbaar is straks de IT-omgeving. Bovendien is de Betonvereniging eigenaar van alle ingezette applicaties en functies, die eenvoudig en zonder tussenkomst van programmeurs kunnen worden uitgebreid bij veranderende bedrijfsbehoeften. Kortom: deze aanpak zorgt voor duurzame efficiëntie bij de Betonvereniging én voor gepaste trots bij de vereniging, Kresco en partners!

Top