IT Strategisch Advies

Professional Service

 

vCIO Management Platform

 

Financiën en commercie zijn doorgaans goed vertegenwoordigd in directieteams. Maar er lijkt een thema te zijn waar veel organisaties op het gebied van strategie en visie mee worstelen: informatietechnologie. In het tijdperk van Digitale Transformatie, waarin technologie bedrijven kan helpen onderscheidend te zijn en concurrentievoordeel te behalen, is dit juist ook van belang. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau is het noodzakelijk dat organisaties van elke grootte een passende invulling zoeken voor deze Information Officer taken. 

Veelal is er geen noodzaak voor een fulltime invulling van deze functie en is de budgettaire ruimte hiervoor ook niet te verantwoorden.

Kresco is jouw IT Managed Services partner en wil je graag van dienst zijn met virtual CIO services. Daarmee willen wij je helpen om periodiek een voor jouw organisatie passende Informatietechnologie roadmap te realiseren waarin ICT-visie en -strategie zijn uitgelijnd met jouw bedrijfsdoelstellingen.

 

 

ICT ROADMAP
Voor het opstellen van de roadmap is een stappenplan bestaande uit drie onderdelen gehanteerd. De eerste stap betreft het in kaart brengen van het vertrekpunt en einddoel. Hiermee ontstaat een eerste beeld van behoeften en oplossingen. Op basis van de door Kresco verleende Managed Services zijn alle aspecten van jouw ICT infrastructuur inzichtelijk gemaakt.

De tweede stap omvat het samen met jouw organisatie, en op basis van de door jouw vastgestelde prioriteiten beschrijven van de fit-for-purpose analyse. Deze analyse wordt op basis van negen onderwerpen beschreven, deze ICT roadmap onderwerpen betreffen;

 

 • Strategie en Besturing – wat zijn de plannen en hoe vertaalt zich dat naar ICT middelen?
 • Mens en Organisatie – hoe wordt het ICT team daarvoor georganiseerd?
 • Technische infrastructuur – welke hardware, netwerken en andere middelen vormen de basis voor deze toekomst?
 • Security – hoe is de beveiliging geregeld en welke ontwikkelingen zijn voorzien?
 • Business Continuity – hoe kan jouw bedrijf herstellen van calamiteiten?
 • Business Systemen en Processen – hoe ontwikkeld het applicatielandschap zich aansluitend op de bedrijfsprocessen?
 • Data Management en Rapportage – waar en hoe vind je betrouwbaar KPI’s in systemen?
 • Systeemontwikkeling en Architectuur – hoe om te gaan met veranderingen en daarbij de stabiliteit intact houden?
 • Service Management – hoe zorgen we dat elke afdeling en gebruiker de juiste ondersteuning krijgt?

 

De derde en laatste stap betreft het opstellen van de roadmap en bestaat daarmee uit een beschrijving van de gewenste middellange termijn informatievoorziening en structuur daarvan. Dit is vertaald in oplossingsrichtingen om daar te komen.

Het inhoudelijke vertrekpunt van de roadmap bestaat uit de verschillende doelstellingen en prioriteiten op hoofdlijnen. Per doel worden de activiteiten uitgezet in de tijd en samen met het voorziene budget is daarmee een meerjarenplan visueel tot roadmap verwerkt.

De roadmap is niet absoluut maar geeft richting en ankerpunten voor het nemen van toekomst vaste beslissingen, is input voor de ICT projecten kalender en kan daarmee een belangrijke informatiebron voor stakeholders en management zijn.

 

 • We zijn toegewijd aan het leveren van hoogwaardige IT-services
 • Kent de ware behoeften en verwachtingen van klanten
 • Getalenteerde en ervaren beheeroplossingen voor IT
 • Processen om de excellentie te bereiken en door te gaan met verbeteringen

 

MEER TE WETEN KOMEN OVER ONZE PROFESSIONAL SERVICES?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Ssangyong
Arno Vd Dungen
Scala
AVEC