Sentech, Analyse & ERP Pakket selectie

Sentech, the sensor integrators ontwikkelt gespecialiseerde sensoroplossingen, die veelal zijn toegespitst op de specifieke gebruiksituatie van de klanten. Sentech is een innovatief en vooruitstrevende organisatie, vooruitkijken en tijdig acteren is van groot belang. Samen met Kresco heeft Sentech de interne bedrijfsprocessen geanalyseerd en de toekomstige ambities en strategische verwachtingen van de organisatie onderzocht.

 Op basis van de analyse is onder andere een behoefte aan één integraal ERP systeem geïdentificeerd en hierop een bottom-up pakketselectie uitgevoerd. Kresco heeft hier met Jeffrey Joosten onderdeel uitgemaakt van het projectteam en met procesanalyse, vertaalslag naar gebruikersgroep en projectcommunicatie het totale team ondersteund en gecoördineerd.

Het resultaat is de keuze van één ERP-systeem waar uitgebreide uitvragen, demo’s en bedrijfsbezoeken aan vooraf zijn gegaan. Door periodiek overleg met de gebruikersorganisatie en management is voortgang geborgen en draagvlak gecreëerd binnen Sentech. Het geselecteerde ERP-systeem draagt bij aan de strategische doelstellingen en ambities richting toekomst 2020.

"Met de adviezen, analyse en uiteindelijke pakketselectie van Kresco zijn we ervan overtuigt dat onze doelstellingen voor 2020 realiseerbaar worden."

Top