Ontzorgen zorgstichting

Door de fullservice functie van Kresco zijn wij in staat om organisaties volledig te ontzorgen ten behoeve van de IT infrastructuur en gerelateerde activiteiten. Deze rol vervullen wij dan ook, bij een midden grote zorgstichting, gevestigd in de Langstraat.

Het traject

Met een duidelijke IT visie heeft de Zorgstichting een concreet plan gedefinieerd, met daarin de verschillende IT componenten, de wijze van inzet en de eisen en wensen van de verschillende leveranciers.

Kresco heeft, na een inventarisatie periode, de volledige ‘interne’ helpdesk functie op zich genomen en ondersteund hiermee alle 400 eindgebruikers. Naast ondersteuning is Kresco de ‘verbinding’ met andere IT gerelateerde leveranciers. Wij verzorgen wijzigingen en de IT coördinatie.

Resultaat

Als ‘interne’ beheerorganisatie ondersteund Kresco de +- 400 eindgebruikers van de zorgstichting. Hierbij voert Kresco ook de coördinerende functie uit ter ondersteuning van het management en als ‘verbinding’ richting andere IT gerelateerde leveranciers.